Projectmanagement – Schuyt & Co – Tweede druk 2009

Projectmanagement-240x300

 • Paperback, 152 pagina’s
 • ISBN 978-90-8146-141-2
 • 23,50
 • Te bestellen via info@robtoornend.nl

 

Projectmanagement is de aanduiding voor het bestuur van de organisatie inzake een eenmalig proces. In het boek ‘Projectmanagement’ is gekozen voor de behandeling van het voor bouwprojecten vereiste projectmanagement, maar de opzet voor de aanpak verschilt in wezen niet voor andere projecten. Behandeld worden de vereiste projectorganisatie en de vereiste plannen voor het beheersen van kwaliteit, tijd en kosten. Uitvoerig wordt aandacht gegeven aan de met betrokkenen te sluiten contacten.

Na 1990 heeft het verzekenen van voldoende draagvlak van politiek en bevolking aan het management extra eisen gesteld ten aanzien van informatie en communicatie. In veel gevallen zal voor het project de in ‘Projectmanagement’ omschreven driehoeksstrategie zijn vereist.

De bouw meester zijn omvat ook de economische waarde en bij de behandeling van de haalbaarheid van projecten wordt daarom al gewezen op het vereiste commerciële inzicht. De economische teruggang in 2008 onderstreept het belang van aandacht voor stenen én rendement of voor rendement én stenen. in deze uitgave van ‘Projectmanagement’ wordt daaromin deepiloog daar nogmaals op gewezen.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Projectorganisatie
 • Kwaliteitsplan
 • Tijdplan
 • Kostenplan
 • Contractvormen
 • Haalbaarheid van projecten
 • Epiloog