Charles Sanders Peirce (1839-1914)

No amount of speculation takes the place of experience

Geen uitgebreide bespiegeling vervangt ooit ervaring. Dit zal mensen met veel ervaring in hun professie bijzonder aanspreken.

Het is niet goed mogelijk de Amerikaanse filosoof Peirce in het kort te typeren. De wiskundige, de doctor in de scheikunde en man van veel andere studies was origineel en veelzijdig, maar had een moeilijk leven. Zijn citaat spreekt aan en nodigt uit om enige kennis te nemen van de mens erachter. De bewondering voor hem resulteerde na zijn overlijden in uitgebreide geschriften, zoals bijvoorbeeld de Collected papers of Charles Sanders Peirce in de jaren dertig.