Charles Schwab (1862-1940)

Personality is to a man what perfume is to a flower

Persoonlijkheid is voor een mens hetgeen de geur is voor een bloem. Dit is het zevende gebod in ‘De tien geboden van SUCCES’ (The Ten Commandments of Succes) en blijkbaar een uitspraak van de bekende staalmagnaat C.M. Schwab. Het spreekt me direct bijzonder aan.

Een geur kan wel of niet aangenaam zijn, is wel of niet direct herkenbaar en sterk of zwak. Bovendien heeft niet iedereen goede reuk en kan een geur die voor de een aangenaam is, voor de ander uiterst onaangenaam zijn.