Edward George Bulwer (1803-1873)

The pen is mightier than the sword

Dat de pen machtiger is dan het zwaard wil niet zeggen dat de pen zelf de feitelijke macht uitoefent, maar dat de pen de uitoefening van de macht veelal mogelijk maakt. Het is positief als de pen de waarheid schrijft en de macht zich daarop kan gronden. Als de heersende macht de waarheid niet kan velen, wordt het zwaard echter gebruikt om de penschrijver uit te schakelen en is de pen niet machtig genoeg om dat te voorkomen.

De pen kan ook ten dienste van de heersende macht voor leugen en bedrog worden gebruikt om zo de negatieve invloed van het zwaard mogelijk te maken. Dit citaat in zeven woorden van deze schrijver en dichter komt na anderhalve eeuw nog regelmatig in gedachten bij al het nieuws, of het nou lokaal, nationaal of internationaal is.