François de la Rochefoucauld (1630-1680)

Nous ne trouvons guère de gens de bon sens, que ceux qui sont de notre avis

Het bijzondere van mensen is dat er altijd verschil van mening heerst, ook al zijn het gelijkwaardige wezens. Is dat ook zo bij andere levende wezens?

De wereldbevolking splitst zich, onder andere naar geloof en politiek, in groepen die elkaar bestrijden. Elke groep weet het beter en schreeuwt om gelijk te krijgen. Ook binnen groepen is weer verschil van mening over subzaken. Daarbij is het ook bijzonder dat een tegengestelde mening wordt geweten aan onverstand.

In Maximes (voluit: Réflexions ou sentences et maximes morales) schreef François, de hertog van La Rochefoucauld in 1665 al: ‘Wij vinden vrijwel niemand verstandig dan hen die het met ons eens zijn.’ Dat geldt nog steeds. Niets nieuws onder de zon.