Geerten Gossaert (1884-1958)

De intuïtie heeft niet van node kennis te nemen wat onze nagedachte zich als beweegredenen gelieft voor te stellen

Je weet het precies, zonder de behoefte erover na te denken en zonder overwegingen achteraf. Dat wat moeilijk te onderbouwen is, kan dan worden afgesloten met: Rekening houdende met al hetgeen is genoemd en met mijn op kennis en ervaring gegronde intuïtie stel ik vast dat… Tegenwoordig hecht een aantal zogenaamde deskundigen helaas meer aan zeer veel pagina’s gezeur dan aan gevoel door kennis en ervaring.

Frederik Carel Gerretson is bekend als de dichter Geerten Gossaert. In 1911 verscheen zijn enige bundel, Expirimenten , waar in 2006 nog de 17e druk van verscheen. Een bijzondere man, die op de KMA wordt opgeleid tot officier en na zijn officiersfunctie letteren en filosofie studeert.

In Trou Moet Blycken, de bundel van Gerrit Komrij over bekende dichters uit de 12e tot en met de 21e eeuw, schrijft Komrij vol lof over Gossaert.