Gevoelens klikken met citaten

De korte en krachtige uitspraken van schrijvers, dichters, filosofen, wetenschappers en staatslieden worden veelvuldig geciteerd voor het beschrijven en bekrachtigen van eigen opvattingen. Sommige uitspraken dateren van duizenden jaren geleden en laten zien dat in die lange periode nauwelijks iets is veranderd in de aan de orde gestelde gewoontes en zienswijzen.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat tijd een relatieve factor is. De moderne mens bestaat ruim honderdduizend jaar. Zijn voorvaderen waren er weliswaar veel langer, maar niet langer dan een minimale fractie van de tijd van het bestaan van de aarde. Citaten uit de afgelopen paar duizend jaar omvatten maar een kort deel van het bestaan van de moderne mens en zo bezien is het dus niet bijzonder dat er in aard en denken van de mens maar weinig is veranderd. Ze roepen wel gedachten en vragen op over de aard van de mens voor de moderne mens en die van veel nu levende, dierlijke wezens. Zal er echt vrijwel niets veranderd zijn?

Als het klikt met een of ander citaat zal het de lezer wellicht inspireren om werk van de schrijver of dichter te gaan lezen.