Jean Cocteau (1889-1963)

Le Poète se souvient à L’avenir

De bekende Jean Cocteau schreef dit in 1953 in zijn Journal d’un inconnu (Dagboek van een onbekende) en bij het lezen komen er direct vragen op. Denken dichters aan de toekomst of herinneren zij zich die? Blijkt dat uit hun gedichten? Cocteau, de schrijver, schilder, filmmaker en grote vriend van Picasso, presenteerde zich primair als dichter.

De toekomst intrigeert. Geschiedenis herhaalt zich. Na de dictator en andere wrede heersers zal de vrijheid weerkeren. De aarde zal niet eeuwig bestaan. Geloof in god of goden doet een toekomst schemeren. Denken dichters daar meer aan?