Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1952)

Een pointe in een gedicht is al te spits, wanneer de spitsheid van het verstand naakt aan het daglicht treedt, niet bekleed door het hart

Proza staat voor het literair uitdrukken zonder gebonden te zijn aan versregels. De dichtkunst is poëzie. Émile Auguste Chartier brengt die begrippen samen in zijn uitspraak: ‘Stijl is poëzie in proza, dat wil zeggen een manier van uitdrukken die niet door het denken wordt verklaard.’ Heeft poëzie niets van doen met nadenken? Dit citaat suggereert dat poëzie iets gevoelsmatigs is dat niet door het verstand verklaard hoeft te worden.

Bij dit citaat past hetgeen Ludwig Wittgenstein over poëzie heeft verwoord, en dat wordt zowel door gevoel als door verstand volledig bevestigd.