Paul Fort (1872-1960)

Laisse penser tes sens, homme, et tu es ton Dieu

‘Laat je gevoelens denken, mens, en je bent je eigen God’ is opgenomen in Les ballades françaises (1958). Paul Fort heeft als Franse dichter en toneelschrijver veel geschreven en werd in 1912 in Frankrijk verkozen tot prins der dichters. De bekende chansonnier George Brassens heeft gedichten van Paul Fort op muziek gezet en gezongen.

Je bent goed bezig als je je gevoel niet onderdrukt en het denken kan loslaten. Bij herhaling komt deze positieve waardering voor het gevoel in gedachten.