Rabindranath Tagore (1861-1941)

Het onware kan nooit tot waarheid worden door in macht toe te nemen

Rabindranath Tagore stamt uit een voorname familie van Brahmanen en is geboren in Calcutta, de stad die in de negentiende eeuw als de tweede stad van de het Verenigd Koninkrijk werd beschouwd. Tagore schreef bundels met dichterlijke aforismen, korte verhalen, romans, liederen en toneelstukken. Hij verwoordt algemeen menselijke gevoelens en zijn boeken zijn wereldwijd geliefd. In 1913 verwierf Tagore de Nobelprijs voor de Literatuur. Wijzangen en ook andere boeken zijn vertaald door zijn grote bewonderaar Frederik van Eeden. Deze hoogstaande hindoe Tagore is ook in Nederland geweest.

De keuze van dit citaat is niet vanwege het grote aantal boeken in de kast van zijn bewonderaar, maar door de kracht van dit citaat in onze tijd met al haar huiveringwekkende machtsontwikkelingen. Het is één van de vele poëtische aforismen in Stray Birds (vertaald als Zwervende Vogels). Tagore was bijzonder; hij schreef op zijn dertiende al een dichtbundel.