Robert Stevenson (1850-1894)

The cruelest lies are often told in silence

Ja, de wreedste leugens worden vaak verteld door te zwijgen. Dit citaat is opgenomen in de essaybundel van Robert Stevenson (Virginibus Puerisque uit 1981). Stevenson is onder meer bekend als de Schotse schrijver van Dr. Jekyll en Mr. Hyde.

In menige discussie zal deze conclusie door velen zijn ervaren: zwijgen is toestemmen zonder zich onaardig te hoeven uiten. Dat een zwijger niet met een idioot wil praten, zou weliswaar ook een reden kunnen zijn, maar ook dan is het oprechter dat met zoveel woorden duidelijk te maken.