Samuel Johnson (1709-1784)

A country governed by a despot is an inverted cone

Onze wereld verandert nauwelijks. Er zijn wel allerlei ontwikkelingen, maar die zijn niet essentieel voor ons bestaan. Door de huidige informatie- en communicatietechnologie kunnen we zelfs stellen dat er helemaal geen sprake is van verbeteringen in de menselijke aard. In 2016 is meer dan ooit bevestigd dat een groot aantal landen wordt geleid door personen met absolute macht, despoten, en dat daar dus geen onderscheid is tussen staatshoofd en regeringsleider.

In het Verenigd Koninkrijk is een boekenprijs naar de beroemde Engelse schrijver Samuel Johnson genoemd. Johnson schreef in 1778: ‘Een land geregeerd door een despoot is een omgekeerde kegel.’ Nadat ik die uitspraak in 2016 weer had gelezen, kwam de omgekeerde kegel als ruimtelijke figuur regelmatig op mijn netvlies. Dat leidde de gedachten naar de waarde van citaten als zeer aansprekende, letterlijke uitspraken van veelal bekende personen over zaken die voor velen herkenbaar zijn.