Samuel Johnson (1709-1784)

Every quotation contributes something to the stability or enlargement of the language

Samuel Johnsons citaat over de omgekeerde kegel als metafoor voor een land dat geregeerd wordt door een tiran inspireerde me de aandacht op citaten van andere bekende personen uit heden en verleden te richten. Hij krijgt dan ook het laatste woord, want alle hier opgenomen citaten zullen de uitspraak van deze Engelse schrijver over de waarde van een citaat bevestigen. Johnson schreef in 1775: Ieder citaat draagt iets bij tot de stabiliteit of verruiming van de taal.