Thomas Mann (1875-1955)

Es ist schwer, es zugleich der Wahrheit und den Leuten recht zu machen

Als telg van een rijk koopmansgeslacht koos Thomas Mann, net als zijn broer Heinrich, voor een leven als schrijver. Zeer bekend is zijn roman Buddenbrooks uit 1901 over het verval van de familie Buddenbrook. Het is een sleutelromen, feitelijk gaat het over Manns eigen familie. Een dik boek; de Nederlandse uitgave telt meer dan 500 pagina’s.

Thomas Mann ontving in 1929 de Nobelprijs voor de Literatuur. Hij keerde zich sterk tegen het fascisme en vertrok in 1933 uit Duitsland naar Zwitserland. In 1939 verhuisde hij naar de Verenigde Staten. Hij werd Amerikaan, maar vestigde zich in 1952 weer in Zwitserland.

Gelet op de levenservaringen van deze schrijver, met de twee wereldoorlogen en het vreselijke fascisme, is zijn bondige conclusie (Het is moeilijk om tegelijk de waarheid en de mensen het naar de zin te maken) weinig verrassend.