Kennis en ervaring

Rob Toornend

Foto: Candide Rietdijk

Na de opleiding tot civiel ingenieur (Delft) is Robert Adriaan Toornend in 1961 begonnen als constructeur en projectleider bij de Dienst der Publieke Werken Amsterdam voor het ontwerp en de uitvoering van de IJ-tunnel en Wibauthuis. In 1965 werd hij bedrijfsleider bij een bouwbedrijf, waar hij onder meer in bouwteamverband actief was bij de voorbereiding en uitvoering van ziekenhuizen in Utrecht en Hoogeveen. Zijn eigen ingenieursbureau startte hij in 1970. Hiermee begeleidde Toornend grote bouwprojecten zowel in startonderzoek en het opstellen van een programma van eisen, als bij de voorbereiding en uitvoering. Enkele projecten zijn het Slotervaartziekenhuis, de provinciehuizen Assen en Utrecht, de hoofdbureaus van de politie in Den Haag en Utrecht en diverse luchthavenprojecten. Sinds 1975 is Toornend ook als beƫdigd makelaar actief in de vastgoedsector.

Van meet af aan kwam de vraag naar beoordeling en ondersteuning van projecten die waren vastgelopen en/of problemen hadden met het draagvlak vanuit de bevolking en de politiek. Verpleeghuis Amstelhof, stadsvernieuwing Den Haag, het Stadhuis en het Muziektheater in Amsterdam en de Haagse Tramtunnel. Bij veel projecten bleek niet alleen de noodzaak van kosten-deskundigheid, doch ook van kennis voor economische beoordelingen. Dat betrof diverse uitbreidingsplannen en herontwikkelingen zoals Stadshart Amstelveen.

Op een enkel geval na, bleek het mogelijk tot een goed samenspel met de opdrachtgever te komen. De Noord-Zuidlijn is in dit opzicht een uitzondering. Het niet kunnen aanvaarden van het als onjuist beoordeelde beleid van de gemeente Amsterdam resulteerde in het doen beƫindigen van de werkzaamheden van de voor dat project door Toornend gevormde en geleide auditcommissie. Dit was een gezamenlijk besluit van de binnenlandse en buitenlandse leden van deze commissie.

Toornend wordt al snel als deskundige en adviseur betrokken bij geschillen in de bouw- en vastgoedsector en bij rechtbankzaken als rechtbankdeskundige. Vanaf 1989 wordt hij in Amsterdam vaste rechtbankdeskundige (ook bij het gerechtshof) voor geschillen, onteigeningen en WVG-zaken. Enkele jaren daarna ook in Utrecht en Haarlem, vervolgens van tijd tot tijd ook bij andere rechtbanken in Nederland. Geschillen, al dan niet met gerechtelijke procedures zijn zeer uiteenlopend van aard en omvang.