7. In mijn gedachten kom ik overal

Ga mee in mijn gedachten naar een meer waarvan het wateroppervlak een volmaakte spiegel is. Aan de oever gezeten werp ik een kleine steen in het water. Met de kracht van zijn val brengt die steen het water in een trilling. Die impuls blijft het middelpunt van de cirkelvormige golven die dan ontstaan. Het lijkt of het water zich van dat middelpunt verwijdert, maar dat is niet het geval. Wij zien slechts wat zich aan het oppervlak afspeelt. De eerste golfringen zijn duidelijk, en het gaat maar door in telkens groter wordende cirkels, totdat de golven verflauwen. Het water herneemt ten slotte weer de vorm van het gladde spiegeloppervlak. U zult dit in uw gedachten even scherp zien als ik in de mijne. Het is een boeiend beeld dat, in onze gedachten opgewekt, zelf weer andere gedachten kan opwekken. Er is geen boek bij nodig, geen steen en geen meer, want dat alles is al in gedachten.

Die impuls kan een mens zijn. Een sterke impuls geeft hoge golfcirkels en brengt een groot oppervlak in beweging. Na enige tijd is alles toch weer vlak, alsof er niets is gebeurd. Die golfbeweging doet vervolgens denken aan verlangens van de mens, want als het één er is, wordt alweer naar het volgende uitgezien. De verwachting van een verandering beheerst onze cultuur en niet omgekeerd. Telkens weer nieuwe verwachtingen.

Verwachtingen liggen binnen de werkelijkheid van ons bestaan en spelen zelfs hoofdrollen in het bestaan van veel mensen. Verwachten betekent dat met een bepaalde spanning wordt gehoopt en zelfs wordt gerekend op de komst van iets of op een gebeurtenis. Een verwachting kan reëel zijn, maar ook lijken op een droom. Vrede, geluk, genezing, welstand, een idee, de reactie van een ander of de komst van de verlosser. Er wordt wel gesproken over te hoog gespannen verwachtingen. Bij een verwachting hoort immers spanning. Tussen het object van verwachting en de mens bevindt zich als het ware een uitgetrokken veer die beide verbindt. De verwachting trekt ons aan met die veerkracht. Van werkelijkheid naar nieuwe werkelijkheid of de passieve vlucht in een droom. Vrije keuze, diep verlangen, bewust of onbewust, uit eigen wil of als gevolg van manipulatie. Verwachting na verwachting, zoals die golven.

Verwachtingen betreffen zowel stoffelijke als geestelijke waarden. In een verantwoord leven is er evenwicht tussen beide waarden, wat inhoudt dat beide een rol mogen spelen. Vaak wordt gewezen op de negatieve invloed van het materiële op de geestelijke welstand, maar dat is een kwestie van de juiste balans. Aan beide zijden van de weegschaal kan een overdaad aan verwachtingen het leven tekortdoen. De verwachting louter richten op het verwerven van materiële zaken is toch even dwaas als het verzaken van sociale contacten in een ijdele speurtocht naar het grote geheim. Het is bovendien moeilijk om een scherpe grens te trekken tussen het stoffelijke en het geestelijke. Het snellen van verwachting naar verwachting geeft in beide sferen verlies aan zelfstandigheid.