Aards gezag

Aards gezag heeft niet alleen betrekking op regering en overheid, want heeft minstens evenveel betekenis bij kerken, verenigingen, instituten en presterende personen. In al die andere situaties kan sprake zijn van een respectvol, op kennis, ervaring en wijsheid gegrond aards gezag. Het aards gezag, zeker van regering en overheid, is echter veelal dwingend tegen beter weten in. Daar is dan meer bij in het geding dan de hierna genoemde drie zaken.

Voor het vasthouden aan gelijk vormen woorden een grote steun en als dat niet langer mogelijk is, helpt het woordje ‘misverstand’ om het ongelijk te erkennen.