Alleen bij stijgen zingt de leeuwerik

Alleen bij stijgen zingt de leeuwerik.
Een vogel, net als mensen van gewicht.
Ze vliegen hoog, hetgeen gedachten sticht,
want bij het dalen hoor je kik noch mik.

Hoewel de tijd, waarover ik beschik,
vereist is voor het werk dat mij verplicht,
gebeurt het telkens weder, dat ik zwicht
voor zoiets als de mens en leeuwerik.

Ik zocht mijn heil vergeeft bij Artemis
en raakte daardoor van de bron vandaan.
Het ken u zelf, dat van Apollo is
en op de poort van Delphi heeft gestaan,
verscheen in beeld met zijn betekenis
van in het nederdalen hoger gaan.