Buitenaardse

Het bovenaardse inspireert het innerlijke leven. Een symbolieke werking, zoals ook de witte roos gedachten wekt. Kan de binnenwereld buitenaards zijn? Gedachten in deze sfeer zijn niet te ordenen en te sturen. Het blijft bij een poging om die sfeer te verwoorden.

In dromen worden beelden van het aards bestaan in een niet altijd te vatten fantasie getoond. Dat theater is al aan de gang en de dromer mag er even bij zijn. Zo symboliseert de droom het korte aards bestaan van de mens.

Bijna vijftig jaar geleden schreven Helmer Ringgren en Åke v. Ström ‘De godsdiensten der Volken’. Het aantal daarin omschreven godsdiensten is al nauwelijks te tellen en hoeveel zijn er meer dan door deze godsdienstkenners toen zijn genoemd. Een ieder kiest de ware God, maar wel van eigen keus.