Denken

Denken begint veelal als een reactie op een in gedachten komende herinnering en menig uitzicht wekt ook kijkend denken op. In denken kan een grote kracht ontstaan en terecht wordt denken in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Dale omschreven als ‘het verstand doen werken’. Het is het best getypeerd door Descartes (1596–1650) in zijn Pricipia Philosophiae: ‘Ik denk, dus ik besta’.

‘No amount of energy will take the place of thought’ [Henry van Dyke 1852–1933]