Een barre vlucht

Begrip voor vrijheid is mij ingeprent
toen velen zijn gevlucht, met doodsgevaar
en angst voor rode ster of adelaar,
vanuit een hopeloos isolement.

De vraag is wie zo’n barre vlucht nog kent.
Vanuit Siberisch Jakoetsk stromp’lend naar
de vrijheid. Onvoorstelbaar, ruim een jaar
door gans het Aziatisch continent.

Het vrijheidsrecht vereist een harde hand,
omdat de tirannie verdwijnen moet,
maar gaat het om de vrijheid in een land
of is het armoe, dat hen vluchten doet?
Herkennen brengt het vluchten in verband
met doodsgevaar en niet met tegenspoed.