Een misverstand?

Wat is en hoe ontstaat een misverstand?
Verrassend blijkt het niet. Een onderscheid
van dwaalbegrip tot in onenigheid.
Met denkvermogen heeft het geen verband.

Het denken in gelijk geraakt verzand
tot misverstand en wijd en zijd verspreid
ontstaat het zo. Niet ieder is bereid
te werken voor gelijk van hogerhand.

Bijzonder wat dat ene woord vermag
en weliswaar een beetje somber, maar
symbolisch voor de invloed op gedrag.
Negeer het, maak het vrije denken waar,
dan presenteert zich op een goede dag
waarachtig weten in een komend jaar.