Een onvoorziene erfenis

Der kerkeraad stond financieel niet sterk.
De sloper, dol op koper, hout en lood
van klok met huis, toog dankzij deze nood
vol overgave aan zijn sloperswerk.

Verdwenen is een dominerend merk
ter plaatse, welk het plein karakter bood.
Gebleven is er niet meer dan een dood-
gewone route, achter langs de kerk.

Het leven heeft zoveel aspecten waar
een dergelijk gebeuren zichtbaar is
en afgevlakt door schaaf en rekenaar
resteert een onvoorziene erfenis.
Het alledaagse doet behouden,
maar bijzonderheid verleent betekenis.