Eeuwig ritme

Het eeuwig ritme, klokken tikken zacht
de cirkelloop van tijd, die komt en gaat.
In zekerheid van eb en vloed ontstaat
het denken aan een bovenaardse macht.

Zo heb ik aan de dertig jaar gedacht
en neem vandaag het laatste vers te baat,
omdat het zich nog schoner lezen laat
in’t licht van wat de tijd heeft voortgebracht.

Die zoekt zal vinden, wijzer worden, want
het voorbereiden van hetgeen passeert
is tijdig klaar, die reikt geluk de hand.
Die wijsheid paart met kracht, hoe schoon, die leert
het wonder, heeft gesmeed de juiste band.
Omarm de sterke stroom die nimmer keert.