Ervaren kennis

Respect voor leeftijd? Zie het als fatsoen,
dat ik “Waarachtig, bent u tachtig?” schreef.
Een tijd waarin het leven korter bleef
en doodnormaal was toen vervroegd pensioen.

Niet voor degeen, die in die tijd van toen
geen rijkaard was en geen pensioen verkreeg.
Ook die met hart en ziel zijn vak bedreef
ging niet vervroegd, maar ging het langer doen.

In Holland langer werken? Overdrijf
niet zo, we zijn nog steeds bevoorrecht hier.
De intuïtie komt na zintuig vijf.
Ervaren kennis, bron van werkplezier,
is niet de software op de harde schijf
en zorgt voor minder pakken printpapier.

Leraren zijn ook altijd oud — tot je ze
twintig jaar later op een reünie tegenkomt
en ze heimelijk een beweging tegen de
tijd in blijken te hebben gemaakt.
[Uit ‘Waarom het leven sneller gaat
als je ouder wordt.’ Van Douwe Draaisma]