Filosoferend

Filosoferen is volgens ‘Van Dale’ wijsgerig een stof behandelen of diep nadenken. Het denken intrigeert. Veel meningen berusten niet op denken en zeker niet op diep nadenken. De invloed van het schrift is nauwelijks te vatten. Gevoel, klank en geur zijn belangrijk. De taal schiet als middel te kort om alles te doen kennen. De vraag komt waarom zoveel tot denken dwingt. Diep nadenken is moeilijk en in de poging daartoe ontstaat het gevoel iets te begrijpen dat moeilijk is te verwoorden.

Tagore, Gibran, Stuart Mill, Schumacher en tientallen anderen slagen daar wel in. De pogingen vinden troost in de uitspraak van Ortega y Gasset: ‘De weg is beter dan de herberg.’

Paul Ricoeur wordt aangevoeld in zijn: ‘Er is geen begrip van het zelf mogelijk dat niet bemiddeld is door tekens, symbolen en teksten. Uiteindelijk valt ons zelfbeeld samen met het beeld dat wij hebben van deze bemiddelaars.’