Geen vlinder vliegt om reden van verstand

Het meest regeert de chaos van het woord
en denken kan dat evenmin ontgaan.
Het omzien is in weemoed gadeslaan
hoezeer de eigen stem niet wordt gehoord.

Gevoel, verdrijf die chaos van het woord,
herleef en groei in schaduw van die waan.
Mijn passie, zonder jou is mijn bestaan
nog niet in rede van verstand gesmoord.

Je laat mij af en toe de stilte eren;
het denken over oorzaak en verband
door grenzeloos alom relativeren.
Geen rups ontpopt op last van hoger hand.
Wie laat zich louter door het woord regeren.
Geen vlinder vliegt om reden van verstand.