Glans van wijsheid

De kat is aan de vensterbank verknocht
vanwege uitzicht over tuin of straat.
Hij lijkt in rust te zijn, maar is paraat
en heeft zijn blikveld grondig onderzocht.

Hij toont zich als van denkend zijn doorwrocht
wanneer hij alles rustig gadeslaat
en niets verstoort met nutteloos gepraat.
Die wijsheid wordt met lichaamstaal verkocht.

Ik houd de kattenspelers in de gaten.
Te denken dat je glans van wijsheid krijgt
met sympathieke blikken zonder praten.
Het spel verandert als de spanning stijgt.
Je kan het denken aan de ander laten,
de vraag is echter of de ander zwijgt.