Grensverleggend denken in Berlijn

Voorwaar, ik wil geen Jeremia zijn,
geen vreugd’ in Budapest of Praag verstoren,
maar Hermes’ zang is niet om aan te horen
en veler hulp bedrieglijke schijn.

Wie zal er niet intens gelukkig zijn,
indien een vrije toekomst wordt geboren
en Wijzen uit het Oosten mogen gloren
bij grensverleggend denken in Berlijn.

Want generaties zagen vrijheid niet,
de Waarheid moet de veile macht verjagen,
beletten, dat opnieuw een hypocriet
ontkiemen kan om vrijheid te belagen.
Voor mij staat vast, gebeiteld in graniet:
De wil tot vrijheid moet de toekomst schragen.