Intuïtie

Voor het uitoefenen van een ambacht moet na een leerperiode wijd en zijd ervaring worden opgedaan. Het zich op deze wijze tot meester bekwamen, is vereist om met respect afdwingend gezag te kunnen optreden. Dit geldt niet alleen voor handarbeid maar voor alle werkzaamheden. Dit gevoel stemt kritisch over de geest van deze tijd.

De ontwikkeling van de laatste jaren roept gedachten op aan een oud Arabisch gezegde: “Ervaring is de bril van het verstand”. Ook aan hetgeen in 1690 al werd gezegd door de Engelse filosoof John Locke: “Kennis kan hier ervaring niet te boven gaan”. Met de verbondenheid aan de intuïtie en het inzicht, dat die op kennis en ervaring is gegrond, richten de gedachten zich op het relativeren van deze hype in een sonnet, waarvoor de eerste zin ‘De intuïtie waakt en is ons lief’ direct in het hoofd komt. Lees het boek dat Paul Scheffer schreef over zijn grootvader Herman Wolf (1893–1942). Herman Wolf schreef over rationalisme en irrationalisme. Over de irrationalist, die instinct en intuïtie ziet als bronnen van kennis, die een dieper inzicht in leven en werkelijkheid geven. Paul Scheffer noemt tijdgenoten van zijn grootvader. Er blijkt niets nieuws onder de zon en duidelijk is, dat de grootheden uit het verleden al duidelijke uitspraken hadden voor het intuïtief checken van de waarheid.

“Massa en collectief kunnen werkelijk zonder waarheid leven; ze hebben er geen behoefte aan en zijn er evenmin toe in staat” [Ortega y Gasset 1883–1955]