Je maintiendrai

De luchtgevechten wekten fantasie,
om vliegenier te worden. Ik was acht.
Bevrijd Schiphol herrees en sparen bracht
mij tot een rondvlucht, in een DC-3.

In weemoed denken, géén melancholie;
het kleine vliegveld groeide uit zijn kracht.
Er wordt met minder fantasie gedacht,
als ik het huidig strijdgewoel bezie.

De airport van de polder naar de zee?
Wat zijn ze machtig, wetenschap mishaagt.
Geen small is beautiful, dat is passé.
Ondanks ‘Je maintiendrai’ bezinning vraagt,
en tijd van leven, gaandeweg verlee:
Het kan van alles zijn, bezit behaagt.