Met denkend zijn gebaat

Hij, die in zwart gekleed de school bezocht,
was vol van wat het bovenaards gezag vermocht,
gedreven door effectbejag
en wars van vreugde zonder achterdocht.

Hij, die aan ziel en zaligheid verknocht,
wat niet te rijmen valt vandaag de dag
verkondigt, haalt de krant met dat gedrag
en voert gedachten naar de Gouden Bocht.

De welvaart schippert tussen kerk en staat
waardoor De Witt Spinoza kan gedogen
en immigranten in hun waarde laat.
De twee, van school en uit de krant, ze mogen,
ik voel mij meer met denkend zijn gebaat.
De vraag die komt, ik heb het overwogen.