Schijn van weten

De bouw, daar weet een ieder alles van.
Een schijn die in de bijbel al begon.
Ze bouwden veel te hoog in Babylon
en Jozef was een arme timmerman.

Wat met enquêtes ook zo waarlijk kan.
De schijn van weten straalt uit bouwjargon.
Wie met de spraakverwarring zijde spon
is onbekend; de bouw verloor elan.

In politiek toneel vergaat de lust
wanneer ik deze klucht beschouw.
Te weinig zijn met kennis uitgerust.
Ik breng daarom een ode aan de bouw.
Na jaren ben ik nog niet uitgeblust
of opgebrand, ik blijf het bouwen trouw.