Tijdig aandacht schenken

Ik neig tot denken bij een sloot vol kroos,
zolang een mening zonder denken mag,
aan oude koeien, dictie van gezag
en hoop en plagen in Pandora’s doos.

Aanhoudend blijft de tijd meedogenloos.
Het gaat gestaag of komt bij donderslag,
maar volgend dienen eindigt op een dag.
Mij intrigeert, dat Zeus Pandora koos.

Een voorbeeld nog, tot goed begrip van wenken.
Er was discussie over onze kat.
Het ging er om, of hij zou kunnen denken.
Een mening, dat hij nimmer iets vergat
en alles wist van tijdig aandacht schenken,
is mijn herinnering aan dat debat.