Tragiek in tederheid

Hij schminkt tragiek in tederheid en lacht
het wezen van de clown in zijn gelaat.
Wat draagt hij uit? Zijn eenzaam spel bestaat
uit eindeloze strijd met zwaartekracht.

Waar waanzin van een tomeloze jacht
de wereld niets ontziend regeert, vergaat
de tijd, maar tussen licht en schaduw staat
mijn clown, verheven boven deze macht.

Er schuilt betekenis in zijn portret.
Het laat een ieder vrij er uit te halen
wat hij doorvoelt of denkt, er is geen wet
om dat symbool in woorden te vertalen.
Vergeet dan ook mijn spel in elk sonnet;
De zin van alles moet je zelf bepalen.