Uitzicht

Met licht en warmte kleurde avondzon
het wolkendek en als bij toverslag ontstond
een waardig einde van de dag.
Het leek alsof een visioen begon.

Mij gaf te denken wat daaruit ontspon,
toen ik dit kleurenspel van wolken zag,
met vragen wat zo’n hemels zicht vermag
en of een mens dit ooit verzinnen kon.

Die hemel voor het einde van het jaar
als teken dat het uitzicht inspireert.
Het overbrugt de lange wegen naar
het doel, bemoedigt, sterkt en motiveert.
Verkregen inzicht maakt het minder zwaar,
wanneer niet iedereen mijn uitzicht eert.