Vrijheid

De vrijheid in de eigen binnenwereld bepaal je zelf en blijft behouden, ook als onder het juk van tirannie dat niet altijd in blijdschap kan worden uitgedragen. De bezetting in de Tweede Wereldoorlog is als kind ervaren. Een kind begrijpt niet alles, maar wel dat er groot onrecht heerst en dat vrijheid het allergrootste goed is. Vanaf de kindertijd is het besef gebleven voor de hoge waarde van aardse vrijheid.

Zelfs een kind beseft het kleine verzet in het zingen van een verboden liedje. De bezettingsjaren zijn een tijd van intensieve huiskamerdiscussies binnen de kring van familie en goede vrienden. Daarin schuilt de voeding voor het buitengewone enthousiasme om te streven naar een betere wereld. Hoelang heeft dat geduurd?