Wat gedachten over symboliek

Bewust, en niet uit louter romantiek
heb ik gezocht. Een kleine kubusdoos,
met linten, wit papier en rode roos,
voor wat gedachten over symboliek.

Gelijk de lucht en snaren bij muziek
in harmonie verbonden voor altoos,
verwekken vorm en kleuren die ik koos,
een ander leven, sterk en energiek.

De kubus van de rust en zekerheid,
in wit gekleed. De ongereptheid vond
haar juiste vorm, vol spanning voor de strijd
door ’t rood der hartstocht, die dat samenbond.
Verlangen naar het licht, dat ons toch leidt,
vervult de zoeker, die het goed verstond.