Technische berichten

In de jaren 1963-1966 schreef Rob Toornend vijftig technische berichten over beton voor het tijdschrift De Ingenieur en voor enkele andere vakbladen.

Over projecten:

01. Verbetering Luegpas in Oostenrijk.

02. Waterkrachtwerk Vianden.

03. Metro Milaan.

04. Voorgespannen brug over de Rijn.

05. Betonnen brug uit 1893 in de U.S.A.

06. Kathedraal in Algiers.

07. Metro Hamburg.

08. Betonnen droogdok in Genua.

Over betontechnologie e.d.:

09. Bepaling betondruksterkte.

10. Opslagtijd vóór warmtebehandeling.

11. Korrelgrootte en druksterkte.

12. Betonmengverhoudingen voor sterkte en dichtheid.

13. Rekmetingen aan beton.

14. Aluminium-cement bij voorgespannen elementen.

15. Structuur van gehydrateerd cement.

16. Verdichtingsmaat inzake verwerkbaarheid.

17. Gebruik van zeewater voor beton.

18. Versnelde binding door calciumchloride.

19. Bepaling cementbehoefte.

20. Beton met geringe zetmaat.

21. Het kleuren van beton.

22. Invloed door knal van geluidsbarrière.

Over soorten en sterkten:

23. Vacuümbeton.

24. Bepaling buigtreksterkte.

25. Temperatuurscheuren in massieve bouwwerken.

26. Splijtsterkte.

27. Lichtgewicht beton.

28. Gebruik kunsthars.

29. Toepassing Teflon.

30. Vaststellen van inwendige scheuren.

Over produceren van beton:

31. Automatische betonmenginstallatie.

32. Modern betonmortelbedrijf.

33. Transportbeton.

34. Eenvoudig voorspanapparaat.

35. Betonwegenbouw.

Over specifieke objecten en overige zaken:

36. Startbaan zonder uitzetvoegen.

37. Hoogste stuwdam.

38. Fundering diepwaterpeilers.

39. Betonnen wenteltrap.

40. Voorgespannen ribben in betonwegen.

41. Koepelvormige schaalconstructie.

42. Dekvloeren op platte daken.

43. Lange en korte tonschalen.

44. Zwaargewicht beton tegen radioactieve straling.

45. Bijzondere afwerking betonoppervlak.

46. Boorpalen van grote diameter.

47. Gefabriceerde ruimte-eenheden.

48. Kunstharsbekisting.

49. Gebouw met betonnen driehoekelementen.

50. Boek over onderzoek beton.